شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام خوبين ؟ منخ يلي وقته آپ کردم اما کسي بهم سر نميزنه ... نامردي نکنين؟ بيايين پيشم...
سلام عزيز دلگير نشو اين مرام يه آدمه
درب کنسرو بازکن برقی
عاشق نگاه ماهتم...
رتبه 0
0 برگزیده
94 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عاشق نگاه ماهتم... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top